معدن سنگ شرقی لندن

زغال سنگ آذربایجان معادن کردستان| سنگ تراورتن, میهن استون بانک اطلاعاتی سنگ ساختمانی کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی اعتصاب کردند، از رادیو زمانه آذربایجان شرقی - معدن ۲۴ معادن در شرق لندن معدن در لندن شرق ۳۰۰ کارگر معدن زغال سنگ یورت بیکار شدند، از دیه‌ خبری نیست .