قانون معادن و معادن 2022

قانون ایمنی در معادن - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سهم ناچیز زغال‌سنگ در سبد انرژی ایران - جهان صنعت نیوز کارخانجات و معادن طبق قانون باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند شرکت معدن adegu با مسئولیت محدود غنا قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) - شناسنامه قانون آیین نامه اجرایی قانون معادن عارضه یابی نظام حقوق دولتی معادن در ایران و ضرورت اصلاح آن .